Reusner, Esaias

 

Reusner, Esaias Hundert Geistliche Melodien Evangelischer Lieder (A-Wn) – ÖNB - [SA.77.C.1/b 19] RISM A/I: R 1221
Reusner, Esaias Delitiae testudinis, 1667 (D-LEm) - LStB - [Becker II. 2. 46] ----------> link 2 (SLUB) RISM A/I: R 1214
Reusner, Esaias Neue Lauten-Früchte, 1676 (A-Wn) - ÖNB - [SA.77.C.1/a 19] RISM A/I: R 1220; RR 1220
Reusner, Esaias Neue Lauten-Früchte, 1676 (D-LEm) - LStB - [Becker II. 2. 47] ----------> link 2 (SLUB)  
Reusner, Esaias Neue Lauten-Früchte, 1676 (PL-Kj) - jbc - [Mus. ant. pract. R 385]  
Reusner, Esaias Musikalische Gesellschafts-Ergetzung, 1673 (F-Pn) - BnF -[VM7-1470 (A-D)]  

 

064221